Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Veiligheidscentrum Noord BV (hierna te noemen “VCN”) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71590803.

Dit Privacybeleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.veiligheidscentrumnoord.nl. Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze Website bezoekt met je computer, tablet of mobiele telefoon. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website. Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en ga je akkoord dat wij onder andere een platform bieden voor het plaatsen van inhoud, inclusief foto’s, reacties en andere materialen. Dit betekent dat andere Gebruikers kunnen zoeken naar jouw openbare Gebruikers Inhoud en dat zij deze kunnen bekijken, gebruiken of delen. 

Voor alle duidelijkheid, wij hebben het hier niet over persoonsgegevens of aanvullende gegevens nodig voor je abonnement want die worden nooit openbaar gemaakt. Het betreft hier alleen de informatie die je bijvoorbeeld kunt vastleggen in onze support tool, dus vragen over gebruik van onze dienstverlening. 


Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die je ons verstrekt:

  1. Gebruikersnaam, wachtwoord en emailadres wanneer je jezelf registreert bij VCN.
  2. Profiel-informatie die je verstrekt gekoppeld aan je abonnement
  3. Communicatie tussen jou en VCN (wij kunnen jou abonnement-gerelateerde e-mails sturen).


Logbestand informatie
Wij verzamelen alleen informatie die je browser stuurt als je onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van je Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals je IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere gerelateerde statistieken.


Metadata
Metadata zijn meestal technische gegevens die worden geassocieerd met Gebruikers Inhoud. Zo kan metadata beschrijven hoe, wanneer en door wie een deel van de Gebruikers Inhoud werd verzameld en hoe deze Inhoud is geformuleerd. Gebruikers kunnen metadata toevoegen en hun Gebruikers Inhoud door een hastag (trefwoorden markeren als je een foto plaatst), geotag (locatie op een foto markeren), reacties of andere gegevens toe te voegen. Dit maakt Gebruikers Inhoud makkelijker doorzoekbaar voor anderen en interactiever.


Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en te verbeteren. Wij zullen je (persoons)gegevens niet delen, verhuren of verkopen aan derden.


Partijen waarmee je Gebruikers Inhoud kunt delen
Informatie of inhoud die je vrijwillig openbaar maakt via onze Website, zoals Gebruikers Inhoud, is beschikbaar voor het publiek. Wanneer je eenmaal Gebruikers Inhoud hebt geplaatst, kan de Gebruikers Inhoud worden gedeeld door anderen. Alle Gebruikers Inhoud dat je openbaar maakt is doorzoekbaar door andere Gebruikers. Wanneer je informatie verwijdert die je openbaar hebt gemaakt via de Website, dan kunnen kopieën zichtbaar blijven in het cachegeheugen, of in archiefpagina’s van de Website. Wanneer andere Gebruikers of derden deze Inhoud hebben gekopieerd of opgeslagen, zullen deze ook beschikbaar blijven.


Zeggenschapswijziging
Wanneer wij, of een deel van ons bedrijf, wordt verkocht, overgedragen of onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Privacybeleid moeten opvolgen.


Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot jouw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om je informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten om ons, jou en anderen te beschermen. Informatie die wij over jou ontvangen kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of anderszins schade te voorkomen. 


Beveiliging en veiligheid
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, wij kunnen niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van je unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de emails tussen jou en ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. 


Internationale overdraging
Jouw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer je persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridische juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.


Bewaartermijn 
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wil over hoe lang je specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met info@veiligheidscentrumnoord.nl.


Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, als je jouw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan jou of aan een derde wilt overdragen, dan kun je contact opnemen met ons door een email te sturen naar info@veiligheidscentrumnoord.nl.


Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Ons Privacybeleid is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Je gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze Website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Je gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die je toegang hebt gegeven tot je Gebruikers Inhoud. Wanneer je gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en je deze derden toegang geeft tot je Gebruikers Inhoud, is dit voor eigen risico.


Privacy van kinderen
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens van Kinderen hebben verzameld zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat jouw kind zonder je toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kun je contact met ons opnemen via info@veiligheidscentrumnoord.nl. Indien je als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze Website en je deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als je het vermoeden hebt dat je als kind persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, dan kun je contact met ons opnemen via info@veiligheidscentrumnoord.nl.


Wijzigingen
Wij kunnen van tijd tot tijd dit Privacybeleid aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. 


Contact
Wanneer je vragen hebt over dit Privacybeleid, dan je contact opnemen met ons door een email te sturen naar info@veiligheidscentrumnoord.nl. 

Heeft u al een account?

Log in om uw gegevens op te halen.

Heeft u nog géén account?

Bestellen is makkelijker met een account.