Ploegleider BHV

In organisaties waar op enig moment meerdere BHV-ers actief zijn is het handig Ploegleiders BHV aan te stellen.

Zij geven operationeel leiding aan groepen BHV-ers. In deze rol is de Ploegleider BHV verantwoordelijk voor de lokale hulpverlening bij calamiteiten, de juiste uitvoering van de noodprotocollen uit het bedrijfsnoodplan en hij borgt de veiligheid van zijn BHV-ers.

De exacte invulling van deze functie kan per organisatie verschillend zijn. Eenduidige en heldere communicatie speelt een grote rol in de uitvoer van de taken van de Ploegleider BHV.

Mogelijk voert hij daarnaast ook preventief beheersmatige taken uit.

Onze voordelen

Advies nodig?

Heeft u al een account?

Log in om uw gegevens op te halen.

Heeft u nog géén account?

Bestellen is makkelijker met een account.