Ontruimingsoefeningen

De Arbowet verplicht de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij enstig en onmiddelijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.

Stelt u zich eens voor: het brandalarm gaat af en al uw collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtsbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er onstaat paniek en een duwpartij bij de uitgang. Het is daarom van belang dat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw of locatie. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.

De hoeveelheid hangt af van de bedrijfsspecifieke factoren, de aanwezige risico’s en de ervaring van de BHV organisatie. In de RI&E moet worden opgenomen hoe vaak er een oefening moet plaatsvinden. Het NIBHV hanteert als richtlijn om minimaal 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Onze voordelen

Advies nodig?

Heeft u al een account?

Log in om uw gegevens op te halen.

Heeft u nog géén account?

Bestellen is makkelijker met een account.