Arbowet

De Arbowet verplicht elke werkgever tot het organiseren van de bedrijfshulpverlening om de veiligheid en gezondheid van personeel en derden te garanderen.

Het doel hiervan is dat alle voorzieningen en maatregelen getroffen worden om gevaren door ongevallen, brand of andere calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.

Jeurissen Opleidingen is een advies- en opleidingsbureau dat de implementatie van de bedrijfshulpverlening geheel uit handen neemt. De Arbowet verplicht elk bedrijf, winkel of kantoor tot het organiseren van de bedrijfshulpverlening.

Hoe de ondernemer zijn bedrijfshulpverlening moet organiseren, wordt niet door de Arbowet voorgeschreven maar is afhankelijk van de aanwezige risico’s binnen het bedrijf.

Wij organiseren samen met u het gehele traject: van risico-inventarisatie, de opleidingen tot en met het ontruimingsplan.

Contactgegevens

Jeurissen Instituut voor Brandpreventie & Opleidingen

Handelsweg 18
7826 TC Emmen

Heeft u al een account?

Log in om uw gegevens op te halen.

Heeft u nog géén account?

Bestellen is makkelijker met een account.